بخش های شهرک فناوری اصفهان

ساختمانهای ” اداری ، خدماتی ، مشاوره ای “، که به صورت سه ساختمان نزدیک بهم در دو فاز توسط شرکت شهرک های صنعتی ساخته می شود و فضاهایی را به شرح ذیل در بر خواهد گرفت:

– فضای اداری(مدیریتی)، برای استقرار مدیرعامل و معاونت ها و مدیریت های اجرائی به همراه محل هایی به صورت اتاق جلسات و اتاق انتظار و همچنین اتاق های کنفرانس ، در کنار مرکز و فضاهای جنبی نظیر خدمات ICT و حراست و آبدارخانه و سرویس ها . این مجموعه در حالت تکامل یافته خود (زمان بهره برداری از شهر ک) از فضای مفیدی در حدود ۸۰۰ متر مربع برخوردار خواهد شد.

– فضاهای خدمات اداری و آموزشی و ترویجی، که تکمیل کننده فضاهای اداری (مدیریتی ) و مرکز خدمات فناوری خواهند بود و موارد ذیل را شامل خواهند گردید:

کتابخانه و آرشیو نرم افزاری به همراه سالن مطالعه و خدمات نرم افزاری و اینترنتی با فضایی درحدود ۵۰۰ متر مربع سالن اجتماعات برای پذیرش حداقل ۴۰۰ نفر ( به همراه ورودی و انتظار و چا یخانه و سرویس ها ) با فضایی در حدود ۶۰۰ مترمربع غذاخوری برای پذیرایی همزمان از حدود ۱۵۰ نفر ( به همراه قسمت شستشوی ظروف و سرو غذا و آبدارخانه و … ) با فضایی در حدود ۳۰۰ مترمربع نمازخانه ( به همراه وضوخانه و رختکن و کفش کنی ) با فضایی در حدود ۱۰۰متر مربع کلاسهای آموزشی ۴( کلاس ۵۰ مترمربعی) با فضایی در حدود ۲۰۰ متر مربع سالن های کنفرانس (۵سالن کوچک . بزرگ ۲۵تا۷۰ متر مربعی) با فضایی در حدود ۲۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی (رای برگزاری نمایشگاههای مختلف ترویجی و آموزشی و انتقال تکنولوژی و…) با فضایی در حدود ۵۰۰ مترمربع سایر فضاهای خدماتی و سرویس و حراست و آبدارخانه و … جمعاً با فضای ی در حدود ۲۰۰مترمربع. که به این ترتیب جمع کل فضاهای مفید حدود ۲۶۰۰ مترمربع خواهد بود.

– فضای مورد نیاز برای ارائه خدمات مشاوره ای (مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ) با حدود ۴۰ دفتر جداگانه ۴۰ تا ۸۰ مترمربعی برای شرکتها و واحدهای مشاور با تخصص های بالا به همراه سالن های کنفرانس و کافی شاپ و آبدارخانه و خدمات و سرویس ها جمعا درحدود ۳۰۰۰ مترمربع