جذب و پذیرش در شهرک

کلیات جذب و پذیرش در شهرک:

  شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان در راستای اهداف،برنامه ها و وظایف خود از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ نسبت به جذب و پذیرش شرکتها و واحدهای فناور و دانش محور اقدام می نماید. وسعت اولیه این شهرک ۶۰ هکتار است که با توجه به زمین اختصاص یافته ، پس از تکمیل و در افق توسعه خود مساحتی بالغ بر ۶۰۰ هکتار خواهد داشت.

شرکتها برای عضویت در شهرک می‌بایست موارد زیر را مدنظنر قرارداده و بر اساس آنها نسبت به طی مراحل بعد اقدام نمایند.

 اعضای واجد شرایط :

·  مؤسسات، شرکتها و مراکز خصوصی، عمومی یا دولتی تحقیق و توسعه

·  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش حرفه‌ای

· واحدهای اجرایی یا مدیریتی شرکت‌های بزرگ دارای فعالیت‌های مهم علمی و فناوری.

· شرکت‌های کوچک و متوسط که بر پایه فناوری پیشرفته شکل گرفته‌اند و شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای.

·   نهادهایی که هدف آنها رشد و گسترش علم، فناوری و نوآوری است.

· مؤسساتی که دارای فعالیت‌های تکمیلی هستند، مانند سرویس‌های پشتیبانی که به شهرک داده می‌شود.

تذکر مهم:

از ورود کلیه فعالیت های آلاینده به شهرک ممانعت بعمل می‌آید و تمامی شرکتها متعهد به عدم ایجاد هرگونه آلودگی زیست محیطی خواهند بود.

انواع حضور در شهرک :

در حال حاضر واحدهای فناور می توانند درخواست های پذیرش خود در شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان را به یکی از صورتهای زیر و از طریق سایت شهرک ارسال نمایند:

۱- مرکز خدمات فناوری کسب و کار : شرکتهای خدمات مشاوره تخصصی و شرکتهای کارآفرینی که فعالیتی اقتصادی را شروع نموده اما حجم فعالیت شرکت و توان مالی آن تا حدی نیست که ساختمانی مستقل داشته باشند و امکان اجاره واحدی استیجاری را دارا هستند می توانند در این مجتمع مستقر شوند.

۲- اراضی صنعتی شهرک : شرکت های فناوری که دارای سابقه فعالیت تولید و ثبت پتنت در حوزه فناوری های برتر (مواد پیشرفته) بوده و دارای آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی و کادر تخصصی مناسب بوده و امکان توسعه فعالیت و اشتغال را تا میزان خوبی دارا می‌باشند.

۳- اراضی تحقیق و توسعه (R&D) : این اراضی جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع بزرگ که علاقنمند به ایجاد واحد تحقیق و توسعه خود در شهرک و استفاده از خدمات شهرک می باشند در نظر گرفته شده است.

۴- آزمایشگاهها : شامل آزمایشگاه اصلی ( مرجع ) شهرک و چند آزمایشگاه تخصصی اقماری خواهد شد. طبق پیش بینی های اولیه، آزمایشگاه مادر ( مرجع ) توسط شرکت شهرکهای صنعتی و در دو مرحله ساخته خواهد شد و در نهایت درحالت تکمیل شده آن ) فضایی در حدود ۲۰۰۰ مترمربع را در برخواهد گرفت).

شرایط پذیرش در شهرک :

شرایط اصلی پذیرش هر شرکت شامل زمینه فعالیت و توان مالی به شرح زیر می‌باشد :

– دارابودن فعالیت های تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس، فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به همراه ارائه سوابق و مدارک مثبته فوق

تبصره: مؤسسات، شرکتها ، مراکز خصوصی و عمومی که در پارکها و شهرکهای علمی تحقیقاتی مستقر بوده و قصد ایجاد واحد تولیدی دانش محور در زمینه مواد پیشرفته را دارند در اولویت پذیرش می باشند.

– دارابودن تیم تحصیل‌کرده، تحقیقاتی و مهندسی مناسب برای پیشبرد برنامه‌های شرکت

– دارا بودن منابع مالی مناسب و ارائه اسناد مثبته از آن، بصورتی که توان پرداخت بموقع مبلغ زمین و ساخت و تکمیل واحدتولیدی (در بخش اراضی) یا توان پرداخت هزینه‌های اجاره (در بخش مرکز خدمات فناوری کسب و کار) و هچنین پیشبرد برنامه‌های شرکت را داشته باشد.

متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به بخش فرم های درخواست الکترونیک وب سایت شهرک به آدرس www.ihtechpark.com و دریافت فرم مرتبط با درخواست خود (زمین یا دفتر کار) نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از ارسال فرم، همکاران ما برای تکمیل فرایند جذب و پذیرش با آنها تماس خواهند گرفت.

آدرس پست الکترونیک:  info@ihtechpark.com