مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

مرکز خدمات فناوری کسب و کار

این مرکز با هدف ارتقاء و بهینه سازی بنگاه های صنعتی و بهبود توان رقابتی آنها در بازارهای ملی و بین المللی ، همچنین ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای و بکارگیری صحیح توان خدمات فنی و مهندسی در حل مشکلات آنها فعالیت می نماید.

در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چه واحدهایی مستقر می شوند ؟

واحدهای فناور مستقر در مرکز با توجه به اهداف و ماموریت مرکز از بین واحدهای مذکور با توجه به اساسنامه و مجوزهای قانونی شان در زمینه خدمات فناوری و کسب و کار ( مانند : بهینه سازی ، کیفیت و استاندارد ، تجهیزات و ماشین آلات ، بازار و فروش ، سرمایه گذاری ، مالی و حقوقی ، مدیریت ، آموزش تخصصی و عمومی ) فعالیت می نمایند و متقاضی استقرار در مرکز می باشند ، انتخاب می شوند.

در مرکز خدمات و فناوری و کسب و کار چه اقداماتی صورت می پذیرد ؟

 1. کمک به ارتقاء دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی
 2. سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها
 3. سازماندهی توانمندی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری
 4. کمک در جهت دهی مراکز پژوهشی مرتبط با مرکز به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری
 5. ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور
 6. ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه در مرکز
 7. ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در مرکز برای توسعه فناوری بنگاه های بومی
 8. ایجاد بستر لازم برای فعالیت مشترک واحدهای فناور داخلی و خارجی با روش شبکه سازی آنها
 9. تشویق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها متناسب با بازار
 10. تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری های متناسب با بازار
 11. کمک به ایجاد بنگاه های اقتصادی جدید

ویژگی های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار چیست ؟

 1.     قابلیت دسترسی ساده به آن بصورت فیزیکی و مجازی
 2.     دارای ساختار ستادی کوچک ولی توانمند و مدیریت با تجربه در راهبری امور فناوری
 3.     دارای توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
 4.     دارای زیرساخت های تاسیساتی و ارتباطاتی مناسب
 5.     دارای معماری نوین ساختمانی و محیط آرام و دلپذیر
 6.     گرایش به خودگردانی در نگهداری مرکز و پشتیبانی دولت در راهبری نرم افزاری

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

دفاتر یا محل استقرار واحدهای فناور
آمفی تئاتر
سالن های جلسات
کتابخانه
کلاس های آموزشی
نهارخوری
نمایشگاه
واحد اداری ( مدیریت راهبری و مدیریت نگهداری مرکز )
واحدهای خدماتی ( واحد تکثیر ، ماشین نویس و … )

 

چه عواملی در انتخاب واحدهای فناور برای استقرار در مرکز مورد نظر می باشد و چگونه انتخاب صورت می پذیرد ؟

واحد فناور متقاضی برگه های درخواست استقرار و مشخصات کاری خود را تکمیل و به مرکز ارائه می دهد.

پس از ارزیابی کارشناسی مستندات مذکور با توجه به سوابق و توانمندی های واحد متقاضی و انطباق زمینه فعالیت آن با اهداف و ماموریت های مرکز ، مشروط به دارا بودن شرایط تعریف شده در طرح جامع مرکز با استقرار آن در مرکز موافقت می شود.

 استقرار واحدهای فناور در عمل به چه صورت می باشد ؟

استقرار واحدهای فناور منتخب در مرکز بصورت استیجاری می باشد. اجاره بهای دفاتر در مرکز در هر سال بر اساس قیمت های مصوب توسط شورای راهبری شهرک فناوری اعلام می شود.

 مزایای استقرار در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار برای واحدهای فناور چیست ؟

جدای از برخورداری از مزیت های عام که به تبع استقرار در یک مجتمع سازمان یافته متکی به دانش عاید می شود ، واحدهای فناور مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار تحت پوشش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از مزایای زیر برخوردار می باشند :

معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از اجاره بهای دفاتر ، مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزیابی های ادواری
تقدم در برخورداری از حمایت های مالی ، آموزش و فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
برخورداری از مزایای قانونی شهرک های صنعتی ( مانند معافیت های مالیاتی و … )
قرار گرفتن در شبکه ملی انتقال فناوری و دسترسی به ظرفیت های آن در سطح ملی و بین المللی