واحدهای مراکز خدمات کسب و کار

رديف

نام شركت/شخص

حوزه فعاليت

مسئول/مديرعامل

تلفن همراه

فكس

ايميل

1

آينده سازان كار و فناوري هاي پيشرفته سپاهان

كارفريني و رضايت مشتري-شناسايي شركت هاي دانش بنيان

آقاي دكتر چلبي

09133092704

32685119

emamizadehmr@gmail.com,

2

معيار گسترنقش جهان

اخذ نشان استاندارد

آقاي مهندس احمد ورد

09133189072

322165524

meiargostar@gmail.com

3

آريا كيفيت پارس

اخذ نشان استاندارد

آقاي مهندس جعفر پور

09131066128

32642321

Aria.qc@gmail.com

4

دانشگاه آزاد واحد شهرمجلسي

خدمات مشاوره بهينه سازي خطوط توليد

آقاي دكتر غفوريان

09131076029

52472294

aeed_daneshmand@yahoo.com

6

حامين صنعت غدير

سرمايه گذاري

محمدحسن روحي

09132709882

32666736

haminsanat@gmail.com

7

داده بان رايانه توحيد

فناوري اطلاعات و ارتباطات

اميرحسين دانش افروز

09133110613

32368020

info@towhidit.ir

8

هرم سرآمد نقش جهان

مشاوره مديريت(تعالي سازماني)

محمدحيدري بهبهاني

09133273742

02189782116

info@hsnjco.com

9

آقاي ناصر تاج الدين

كارگزاري بيمه مركزي ايران

آقاي ناصر تاج الدين

09131133639

37736530

brokerins@gmail.com

10

نانو زيست فناور آپادانا

نانو فناوري

آقاي مهندس دستجردي

09133020473

32663849

dastjerd@yahoo.com

11

شركت بين المللي هيوا

خدمات مشاوره وآموزش سيستم هاي مديريتي

آقاي مهندس ابراهيمي

09133193038

02189782395

info@hivainco.com

12

شركت موج نوين صنعت

مشاور ارتقا فناوري و افزايش بهره وري توليد

آقاي مهندس پهلوانزاده

09128476632

   32616339

info@novinsanat.ir

13

شركت بيست نمادآفاق تجارت ايرانيان

مشاور كارآفريني و توسعه كسب و كار-تجارت الكترونيك

آقاي مهندس كلانتري

09131046765

32681514

 info@20vision.ir

14

شركت آرمين رايان اسپادان

فناوري اطلاعات و ارتباطات

آقاي فريدرضازاده

09131174212

36673037

15

آقاي كمال صالحي-سيدحسين موسوي

مشاوره، طراحي و نظارت ساختمان

آقاي كمال صالحي-سيدحسين موسوي

09133176710

 32669238

 m_sal2000@yahoo.com

16

شركت مديريت صادرات رايمند تجارت صدرا

خدمات بازاريابي و بازرگاني

آقاي مهندس سريري

09133131582

32216524

saririg@yahoo.com

17

شركت سپيدار تراز جي

خدمات مالي و حسابداري

آقاي عسگري

09130789150

35248003

 masoud_430@yahoo.com

18

شركت چشم انداز علوم نقش جهان(آيسا)

خدمات مشاوره طراحي وب سايت

سيداميرخليلاني

09131084032

32660869

32665115

aysacms@yahoo.com

19

شركت تعاوني ايمن سرآمد آپادانا

مشاوره وخدمات ايمني وآتش نشاني،شناسائي اندازه گيري ارزيابي عوامل زيان آورمحيط كاربراساس قانون كار واستانداردهاي ملي وبين المللي

آقاي محمد جواد رنجبر

09129473313

32258892

 faalimen@gmail.com

20

آقاي علينقي اعرابي

خدمات مشاوره مديريت و عارضه يابي

آقاي علينقي اعرابي

09133172667

37814837

arabi@hotmail.com

21

موسسه كارآفرينان الهام بخش

مشاوره وآموزش سيستم هاي مديريتي

آقاي ياوري

09133082272

32657457

 karafarin3000@gmail.com

22

آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد برگزيدگان

دوره هاي آموزشي بلند مدت و كوتاه مدت

آقاي مهندس زكيان

09131012859

36531645

sazakian87@gmail.com

23

بهبدفراديس نقش جهان

مشاوره فناوري اطلاعات وارتباطات

آقاي قربانزاده

95018095

95018098

24

مركز رشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه

خدمات مشاوره بهينه سازي خطوط توليد

آقاي دكتر روناسي

09133000332

32685820

 roshd.mau@mihanmail.com

25

آقاي محسن فروغي

خدمات مشاوره در صنعت پلاستيك

آقاي محسن فروغي

09131066205

45862530

mohsenforooghi.cluster@gmail.com

26

شركت معيار دانش پارس

مشاوره،آموزش و تحقيقات و خدمات آزمايشگاهي

مهندس اسماعيليان

09133333665

   03135354117

mdp@khuisf.ac.ir,
meyardanesh@gmail.com

27

شركت دامون مبنا آسوريك

طراحي خطوط توليدومحصول،خريدتجهيزات،طراحي وساخت

مجيدحميدين

02188811331
02188490155
02188821706

021888445153

majid_datic@hotmail.com

28

شركت كارآفرينان پيشتاز پايتخت

خدمات مشاوره كارآفريني

مهندس اميرجان نثاري

09134041848

36620033

nesari.amir@yahoo.com

29

شركت فني و مهندسي نويد كيفيت اسپادانا

خدمات كاليبراسيون-آموزش-مشاوره وسيستم هاي مديريت وبهبودكيفيت

مهندس ابراهيم فتاحيان كليشادرخي

09133255479

  32677615

 nqs49855@yahoo.com

30

شركت تجارت آتي گستر جي پارت

خدمات مشاوره بازاريابي و بازرگاني صادرات وواردت

زينت حسن دخت

32640394

     03132640394

@jptrade.ir

31

شركت يكتا فنون پرديس

مشاوره تجهيزات و ماشين آلات

آقاي مهندس هادي عبدالهي

0913079009

02189773297

abdollahi@hotmail.com

32

شركت تجارت سيار بدون مرز

خدمات مشاوره درزمينه تجارت بين الملل وفناوري اطلاعات

محمدحسين رئيسي

09132314373

03312610694

 tsbmco@gmail.com

33

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اصفهان

خدمات مشاوره بهينه سازي خطوط توليد

آقاي دكتر فتحيان پور

912507833

3391254

.bidaki@gmail.com

34

نمايندگي بيمه آرمان

خدمات مشاوره بيمه(نمايندگي بيمه آرمان)

محسن بحيرائي

32642930

32642931

armanbimeh456@gmail.com

35

شركت نمادآرا

مشاوره وخدمات رايانه اي سخت افزاري ونرم افزاري

آقاي مسعودشجاعي

09133084797

32610903

   shojaeemasoud@hotmail.com

36

آقاي شجاعي(رساپيك)

مشاوره تبليغات واطلاع رساني

آقاي مسعودشجاعي

09133084797

   32610903

shojaeemasoud@hotmail.com