واحدهای مراکز خدمات کسب و کار

ردیف

نام شرکت/شخص

حوزه فعالیت

مسئول/مدیرعامل

تلفن همراه

فکس

ایمیل

۱

آینده سازان کار و فناوری های پیشرفته سپاهان

کارفرینی و رضایت مشتری-شناسایی شرکت های دانش بنیان

آقای دکتر چلبی

۰۹۱۳۳۰۹۲۷۰۴

۳۲۶۸۵۱۱۹

emamizadehmr@gmail.com,

۲

معیار گسترنقش جهان

اخذ نشان استاندارد

آقای مهندس احمد ورد

۰۹۱۳۳۱۸۹۰۷۲

۳۲۲۱۶۵۵۲۴

meiargostar@gmail.com

۳

آریا کیفیت پارس

اخذ نشان استاندارد

آقای مهندس جعفر پور

۰۹۱۳۱۰۶۶۱۲۸

۳۲۶۴۲۳۲۱

Aria.qc@gmail.com

۴

دانشگاه آزاد واحد شهرمجلسی

خدمات مشاوره بهینه سازی خطوط تولید

آقای دکتر غفوریان

۰۹۱۳۱۰۷۶۰۲۹

۵۲۴۷۲۲۹۴

aeed_daneshmand@yahoo.com

۶

حامین صنعت غدیر

سرمایه گذاری

محمدحسن روحی

۰۹۱۳۲۷۰۹۸۸۲

۳۲۶۶۶۷۳۶

haminsanat@gmail.com

۷

داده بان رایانه توحید

فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیرحسین دانش افروز

۰۹۱۳۳۱۱۰۶۱۳

۳۲۳۶۸۰۲۰

info@towhidit.ir

۸

هرم سرآمد نقش جهان

مشاوره مدیریت(تعالی سازمانی)

محمدحیدری بهبهانی

۰۹۱۳۳۲۷۳۷۴۲

۰۲۱۸۹۷۸۲۱۱۶

info@hsnjco.com

۹

آقای ناصر تاج الدین

کارگزاری بیمه مرکزی ایران

آقای ناصر تاج الدین

۰۹۱۳۱۱۳۳۶۳۹

۳۷۷۳۶۵۳۰

brokerins@gmail.com

۱۰

نانو زیست فناور آپادانا

نانو فناوری

آقای مهندس دستجردی

۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳

۳۲۶۶۳۸۴۹

dastjerd@yahoo.com

۱۱

شرکت بین المللی هیوا

خدمات مشاوره وآموزش سیستم های مدیریتی

آقای مهندس ابراهیمی

۰۹۱۳۳۱۹۳۰۳۸

۰۲۱۸۹۷۸۲۳۹۵

info@hivainco.com

۱۲

شرکت موج نوین صنعت

مشاور ارتقا فناوری و افزایش بهره وری تولید

آقای مهندس پهلوانزاده

۰۹۱۲۸۴۷۶۶۳۲

   ۳۲۶۱۶۳۳۹

info@novinsanat.ir

۱۳

شرکت بیست نمادآفاق تجارت ایرانیان

مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار-تجارت الکترونیک

آقای مهندس کلانتری

۰۹۱۳۱۰۴۶۷۶۵

۳۲۶۸۱۵۱۴

 info@20vision.ir

۱۴

شرکت آرمین رایان اسپادان

فناوری اطلاعات و ارتباطات

آقای فریدرضازاده

۰۹۱۳۱۱۷۴۲۱۲

۳۶۶۷۳۰۳۷

۱۵

آقای کمال صالحی-سیدحسین موسوی

مشاوره، طراحی و نظارت ساختمان

آقای کمال صالحی-سیدحسین موسوی

۰۹۱۳۳۱۷۶۷۱۰

 ۳۲۶۶۹۲۳۸

 m_sal2000@yahoo.com

۱۶

شرکت مدیریت صادرات رایمند تجارت صدرا

خدمات بازاریابی و بازرگانی

آقای مهندس سریری

۰۹۱۳۳۱۳۱۵۸۲

۳۲۲۱۶۵۲۴

saririg@yahoo.com

۱۷

شرکت سپیدار تراز جی

خدمات مالی و حسابداری

آقای عسگری

۰۹۱۳۰۷۸۹۱۵۰

۳۵۲۴۸۰۰۳

 masoud_430@yahoo.com

۱۸

شرکت چشم انداز علوم نقش جهان(آیسا)

خدمات مشاوره طراحی وب سایت

سیدامیرخلیلانی

۰۹۱۳۱۰۸۴۰۳۲

۳۲۶۶۰۸۶۹

۳۲۶۶۵۱۱۵

aysacms@yahoo.com

۱۹

شرکت تعاونی ایمن سرآمد آپادانا

مشاوره وخدمات ایمنی وآتش نشانی،شناسائی اندازه گیری ارزیابی عوامل زیان آورمحیط کاربراساس قانون کار واستانداردهای ملی وبین المللی

آقای محمد جواد رنجبر

۰۹۱۲۹۴۷۳۳۱۳

۳۲۲۵۸۸۹۲

 faalimen@gmail.com

۲۰

آقای علینقی اعرابی

خدمات مشاوره مدیریت و عارضه یابی

آقای علینقی اعرابی

۰۹۱۳۳۱۷۲۶۶۷

۳۷۸۱۴۸۳۷

arabi@hotmail.com

۲۱

موسسه کارآفرینان الهام بخش

مشاوره وآموزش سیستم های مدیریتی

آقای یاوری

۰۹۱۳۳۰۸۲۲۷۲

۳۲۶۵۷۴۵۷

 karafarin3000@gmail.com

۲۲

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد برگزیدگان

دوره های آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت

آقای مهندس زکیان

۰۹۱۳۱۰۱۲۸۵۹

۳۶۵۳۱۶۴۵

sazakian87@gmail.com

۲۳

بهبدفرادیس نقش جهان

مشاوره فناوری اطلاعات وارتباطات

آقای قربانزاده

۹۵۰۱۸۰۹۵

۹۵۰۱۸۰۹۸

۲۴

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

خدمات مشاوره بهینه سازی خطوط تولید

آقای دکتر روناسی

۰۹۱۳۳۰۰۰۳۳۲

۳۲۶۸۵۸۲۰

 roshd.mau@mihanmail.com

۲۵

آقای محسن فروغی

خدمات مشاوره در صنعت پلاستیک

آقای محسن فروغی

۰۹۱۳۱۰۶۶۲۰۵

۴۵۸۶۲۵۳۰

mohsenforooghi.cluster@gmail.com

۲۶

شرکت معیار دانش پارس

مشاوره،آموزش و تحقیقات و خدمات آزمایشگاهی

مهندس اسماعیلیان

۰۹۱۳۳۳۳۳۶۶۵

   ۰۳۱۳۵۳۵۴۱۱۷

mdp@khuisf.ac.ir,
meyardanesh@gmail.com

۲۷

شرکت دامون مبنا آسوریک

طراحی خطوط تولیدومحصول،خریدتجهیزات،طراحی وساخت

مجیدحمیدین

۰۲۱۸۸۸۱۱۳۳۱
۰۲۱۸۸۴۹۰۱۵۵
۰۲۱۸۸۸۲۱۷۰۶

۰۲۱۸۸۸۴۴۵۱۵۳

majid_datic@hotmail.com

۲۸

شرکت کارآفرینان پیشتاز پایتخت

خدمات مشاوره کارآفرینی

مهندس امیرجان نثاری

۰۹۱۳۴۰۴۱۸۴۸

۳۶۶۲۰۰۳۳

nesari.amir@yahoo.com

۲۹

شرکت فنی و مهندسی نوید کیفیت اسپادانا

خدمات کالیبراسیون-آموزش-مشاوره وسیستم های مدیریت وبهبودکیفیت

مهندس ابراهیم فتاحیان کلیشادرخی

۰۹۱۳۳۲۵۵۴۷۹

  ۳۲۶۷۷۶۱۵

 nqs49855@yahoo.com

۳۰

شرکت تجارت آتی گستر جی پارت

خدمات مشاوره بازاریابی و بازرگانی صادرات وواردت

زینت حسن دخت

۳۲۶۴۰۳۹۴

     ۰۳۱۳۲۶۴۰۳۹۴

@jptrade.ir

۳۱

شرکت یکتا فنون پردیس

مشاوره تجهیزات و ماشین آلات

آقای مهندس هادی عبدالهی

۰۹۱۳۰۷۹۰۰۹

۰۲۱۸۹۷۷۳۲۹۷

abdollahi@hotmail.com

۳۲

شرکت تجارت سیار بدون مرز

خدمات مشاوره درزمینه تجارت بین الملل وفناوری اطلاعات

محمدحسین رئیسی

۰۹۱۳۲۳۱۴۳۷۳

۰۳۳۱۲۶۱۰۶۹۴

 tsbmco@gmail.com

۳۳

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان

خدمات مشاوره بهینه سازی خطوط تولید

آقای دکتر فتحیان پور

۹۱۲۵۰۷۸۳۳

۳۳۹۱۲۵۴

.bidaki@gmail.com

۳۴

نمایندگی بیمه آرمان

خدمات مشاوره بیمه(نمایندگی بیمه آرمان)

محسن بحیرائی

۳۲۶۴۲۹۳۰

۳۲۶۴۲۹۳۱

armanbimeh456@gmail.com

۳۵

شرکت نمادآرا

مشاوره وخدمات رایانه ای سخت افزاری ونرم افزاری

آقای مسعودشجاعی

۰۹۱۳۳۰۸۴۷۹۷

۳۲۶۱۰۹۰۳

   shojaeemasoud@hotmail.com

۳۶

آقای شجاعی(رساپیک)

مشاوره تبلیغات واطلاع رسانی

آقای مسعودشجاعی

۰۹۱۳۳۰۸۴۷۹۷

   ۳۲۶۱۰۹۰۳

shojaeemasoud@hotmail.com