جذب و پذيرش در شهرك

كليات جذب و پذيرش در شهرك:

  شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان در راستاي اهداف،برنامه ها و وظايف خود از نیمه دوم سال 1392 نسبت به جذب و پذيرش شركتها و واحدهاي فناور و دانش محور اقدام می نماید. وسعت اوليه این شهرک 60 هكتار است که با توجه به زمین اختصاص یافته ، پس از تکمیل و در افق توسعه خود مساحتی بالغ بر 600 هکتار خواهد داشت.

شركتها براي عضويت در شهرک مي‌بايست موارد زير را مدنظنر قرارداده و بر اساس آنها نسبت به طي مراحل بعد اقدام نمايند.

 اعضاي واجد شرايط :

·  مؤسسات، شركتها و مراكز خصوصي، عمومي يا دولتي تحقيق و توسعه

·  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش حرفه‌اي

· واحدهاي اجرايي يا مديريتي شركت‌هاي بزرگ داراي فعاليت‌هاي مهم علمي و فناوري.

· شركت‌هاي كوچك و متوسط كه بر پايه فناوري پيشرفته شكل گرفته‌اند و شركت‌هاي خدمات فني و مشاوره‌اي.

·   نهادهايي كه هدف آنها رشد و گسترش علم، فناوري و نوآوري است.

· مؤسساتي كه داراي فعاليت‌هاي تكميلي هستند، مانند سرويس‌هاي پشتيباني كه به شهرک داده مي‌شود.

تذكر مهم:

از ورود كليه فعاليت هاي آلاينده به شهرک ممانعت بعمل مي‌آيد و تمامي شركتها متعهد به عدم ایجاد هرگونه آلودگي زيست محيطي خواهند بود.

انواع حضور در شهرک :

در حال حاضر واحدهای فناور می توانند درخواست های پذیرش خود در شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان را به یکی از صورتهای زیر و از طریق سایت شهرک ارسال نمایند:

1- مرکز خدمات فناوری کسب و کار : شرکتهای خدمات مشاوره تخصصی و شركتهاي كارآفريني كه فعاليتي اقتصادي را شروع نموده اما حجم فعاليت شركت و توان مالي آن تا حدي نیست که ساختمانی مستقل داشته باشند و امكان اجاره واحدي استيجاري را دارا هستند می توانند در این مجتمع مستقر شوند.

2- اراضی صنعتی شهرک : شركت هاي فناوري كه داراي سابقه فعاليت تولید و ثبت پتنت در حوزه فناوری های برتر (مواد پیشرفته) بوده و داراي آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي و كادر تخصصي مناسب بوده و امكان توسعه فعاليت و اشتغال را تا ميزان خوبي دارا مي‌باشند.

3- اراضي تحقيق و توسعه (R&D) : اين اراضي جهت استقرار واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بزرگ كه علاقنمند به ايجاد واحد تحقيق و توسعه خود در شهرك و استفاده از خدمات شهرك مي باشند در نظر گرفته شده است.

4- آزمایشگاهها : شامل آزمایشگاه اصلی ( مرجع ) شهرک و چند آزمایشگاه تخصصی اقماری خواهد شد. طبق پیش بینی های اولیه، آزمایشگاه مادر ( مرجع ) توسط شرکت شهرکهای صنعتی و در دو مرحله ساخته خواهد شد و در نهایت درحالت تکمیل شده آن ) فضایی در حدود 2000 مترمربع را در برخواهد گرفت).

شرايط پذيرش در شهرك :

شرايط اصلي پذيرش هر شركت شامل زمينه فعاليت و توان مالي به شرح زیر مي‌باشد :

– دارابودن فعالیت های تحقیق و توسعه، طراحی مهندسی و مهندسی معکوس، فعاليت در زمینه توسعه مرزهای دانش، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، تدوین دانش فنی و ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به همراه ارائه سوابق و مدارك مثبته فوق

تبصره: مؤسسات، شركتها ، مراكز خصوصي و عمومي که در پارکها و شهرکهای علمی تحقیقاتی مستقر بوده و قصد ایجاد واحد تولیدی دانش محور در زمینه مواد پیشرفته را دارند در اولویت پذیرش می باشند.

– دارابودن تيم تحصيل‌كرده، تحقيقاتي و مهندسي مناسب براي پيشبرد برنامه‌هاي شركت

– دارا بودن منابع مالي مناسب و ارائه اسناد مثبته از آن، بصورتي كه توان پرداخت بموقع مبلغ زمين و ساخت و تكميل واحدتولیدی (در بخش اراضي) يا توان پرداخت هزينه‌هاي اجاره (در بخش مرکز خدمات فناوری کسب و کار) و هچنين پيشبرد برنامه‌هاي شركت را داشته باشد.

متقاضيان محترم می توانند با مراجعه به بخش فرم های درخواست الکترونیک وب سایت شهرک به آدرس www.ihtechpark.com و دریافت فرم مرتبط با درخواست خود (زمین یا دفتر کار) نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است پس از ارسال فرم، همکاران ما برای تکمیل فرایند جذب و پذیرش با آنها تماس خواهند گرفت.

آدرس پست الکترونیک:  info@ihtechpark.com