مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

مرکز خدمات فناوري كسب و كار

اين مركز با هدف ارتقاء و بهينه سازي بنگاه هاي صنعتي و بهبود توان رقابتي آنها در بازارهاي ملي و بين المللي ، همچنين ارتقاء فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي و بكارگيري صحيح توان خدمات فني و مهندسي در حل مشكلات آنها فعاليت مي نمايد.

در مركز خدمات فناوري و كسب و كار چه واحدهايي مستقر مي شوند ؟

واحدهاي فناور مستقر در مركز با توجه به اهداف و ماموريت مركز از بين واحدهاي مذكور با توجه به اساسنامه و مجوزهاي قانوني شان در زمينه خدمات فناوري و كسب و كار ( مانند : بهينه سازي ، كيفيت و استاندارد ، تجهيزات و ماشين آلات ، بازار و فروش ، سرمايه گذاري ، مالي و حقوقي ، مديريت ، آموزش تخصصي و عمومي ) فعاليت مي نمايند و متقاضي استقرار در مركز مي باشند ، انتخاب مي شوند.

در مركز خدمات و فناوري و كسب و كار چه اقداماتي صورت مي پذيرد ؟

 1. كمك به ارتقاء دانش فني واحدهاي فناوري به منظور رقابت در عرصه جهاني
 2. سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به واحدهاي فناور به منظور كمك به رشد آنها
 3. سازماندهي توانمندي ها و امكانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امكانات و منابع دانشگاهها و مراكز پژوهشي و فناوري و صنعتي منطقه و توانايي هاي واحدهاي فناوری
 4. كمك در جهت دهي مراكز پژوهشي مرتبط با مركز به سوي تحقيق در رشته هاي مورد نياز واحدهاي فناوری
 5. ايجاد فضاي مناسب فعاليت علمي و مهندسي براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور
 6. ايجاد بستر مناسب براي فعاليت واحدهاي تحقيق و توسعه در مركز
 7. ايجاد بستر مناسب حضور و همكاري واحدهاي فناور خارجي در مركز براي توسعه فناوري بنگاه هاي بومي
 8. ايجاد بستر لازم براي فعاليت مشترك واحدهاي فناور داخلي و خارجي با روش شبكه سازي آنها
 9. تشويق پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآيندها متناسب با بازار
 10. تشويق پژوهش با هدف دستيابي به فناوري هاي متناسب با بازار
 11. كمك به ايجاد بنگاه هاي اقتصادي جديد

ويژگي هاي مركز خدمات فناوري و كسب و كار چيست ؟

 1.     قابليت دسترسي ساده به آن بصورت فيزيكي و مجازي
 2.     داراي ساختار ستادي كوچك ولي توانمند و مديريت با تجربه در راهبري امور فناوري
 3.     داراي توان تدارك امكانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
 4.     داراي زيرساخت هاي تاسيساتي و ارتباطاتي مناسب
 5.     داراي معماري نوين ساختماني و محيط آرام و دلپذير
 6.     گرايش به خودگرداني در نگهداري مركز و پشتيباني دولت در راهبري نرم افزاري

مركز خدمات فناوري و كسب و كار از چه قسمت هايي تشكيل شده است ؟

دفاتر يا محل استقرار واحدهاي فناور
آمفي تئاتر
سالن هاي جلسات
كتابخانه
كلاس هاي آموزشي
نهارخوري
نمايشگاه
واحد اداري ( مديريت راهبري و مديريت نگهداري مركز )
واحدهاي خدماتي ( واحد تكثير ، ماشين نويس و … )

 

چه عواملي در انتخاب واحدهاي فناور براي استقرار در مركز مورد نظر مي باشد و چگونه انتخاب صورت مي پذيرد ؟

واحد فناور متقاضي برگه هاي درخواست استقرار و مشخصات كاري خود را تكميل و به مركز ارائه مي دهد.

پس از ارزيابي كارشناسي مستندات مذكور با توجه به سوابق و توانمندي هاي واحد متقاضي و انطباق زمينه فعاليت آن با اهداف و ماموريت هاي مركز ، مشروط به دارا بودن شرايط تعريف شده در طرح جامع مركز با استقرار آن در مركز موافقت مي شود.

 استقرار واحدهاي فناور در عمل به چه صورت مي باشد ؟

استقرار واحدهاي فناور منتخب در مركز بصورت استيجاري مي باشد. اجاره بهاي دفاتر در مركز در هر سال بر اساس قيمت هاي مصوب توسط شوراي راهبري شهرك فناوري اعلام مي شود.

 مزاياي استقرار در مركز خدمات فناوري و كسب و كار براي واحدهاي فناور چيست ؟

جداي از برخورداري از مزيت هاي عام كه به تبع استقرار در يك مجتمع سازمان يافته متكي به دانش عايد مي شود ، واحدهاي فناور مستقر در مراكز خدمات فناوري و كسب و كار تحت پوشش سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از مزاياي زير برخوردار مي باشند :

معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از اجاره بهاي دفاتر ، مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزيابي هاي ادواري
تقدم در برخورداري از حمايت هاي مالي ، آموزش و فني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
برخورداري از مزاياي قانوني شهرك هاي صنعتي ( مانند معافيت هاي مالياتي و … )
قرار گرفتن در شبكه ملي انتقال فناوري و دسترسي به ظرفيت هاي آن در سطح ملي و بين المللي