مزایای حضور در شهرک

مزيت ها و مشوق هاي استقرار و سرمايه گذاري در شهرك :
– استقرار در كريدور علم و فناوري استان اصفهان
– مجاورت با مراكز تحقيقاتي و دانشگاه هاي معتبر (شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان،دانشگاه مالك اشتر،دانشگاه اصفهان و …) در فاصله كمتر از 10 كيلومتر

– واقع در قلب مناطق عمده صنعتي (شهرك صنعتي بزرگ اصفهان،شهرك صنعتي مورچه خورت،شهرك صنعتي علويجه،شهرك صنعتي برق و الكترونيك خميني شهر و …)

– نزديكي به فرودگاه بين المللي و گذرگاه هاي مهم ارتباطي(آزاد راه اصفهان-تهران،كنار گذر غرب اصفهان و …)

– داراي معماري نوين ساختماني و محيط آرام و ايده آل  براي اجراي طرح هاي صنعتي فناوري محور با توجه به مكان يابي و طراحي انجام شده مطابق با اصول فني و مهندسي و آخرين روش‌هاي شهرك سازي

– عدم نياز به كسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان هاي متعدد از قبيل محيط زيست، منابع طبيعي، كشاورزي، آب، برق و امور اراضي، ميراث فرهنگي، خاك‌شناسي، ثبت‌، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي و … و مستثني بودن از قانون شهرداري ها

– ارائه خدمات رايگان در زمينه صدور مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار واحدهاي مستقر در اراضي صنعتي

– هزينه زمين ارزان و پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي حق بهره برداري از تاسيسات

– كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك ساماندهي شده

– استقرار شركت ها در يك محيط پيشرفته در سطح استانداردهاي بين المللي و همچنين قرارداشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر

– فراهم شدن بستر مناسب براي ايجاد شبكه‌ها و خوشه‌ صنايع نوين در منطقه

– قرار گرفتن در شبكه ملي انتقال فناوري و دسترسي به ظرفيت هاي آن در سطح ملي و بين المللي

– دسترسي آسان و سريع به امكاناتي از قبيل راه، آب، برق، گاز، فاضلاب صنعتي، مخابرات، اينترنت پرسرعت و …

– تقدم در برخورداري از حمايت هاي مالي ، آموزشي و فني سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران

– استفاده از خدمات نرم‌افزاري ( مشاوره اي فني ، مهندسي، مديريتي و …) مركز خدمات فناوري و كسب و كار شهرك

– استفاده از دفاتر كار،سالن اجتماعات و فضاي نمايشگاهي شهرك

– امكان اجاره گارگاه هاي  مجهز به دستگا ه هاي نمونه سازي شهرك

– معافيت از پرداخت تمام يا بخشي از اجاره بهاي دفاتر مشروط به فعال بودن واحد بر اساس ارزيابي هاي ادواري

– معافيت  80% ماليات شركت هاي مستقر در شهرك به مدت 10سال پس از بهره برداري

– واگذاري اداره شهرك  به هيات امناي منتخب صاحبان صنايع و واحدهاي دانش محور مستقر در آن

كليات جذب و پذيرش در شهرك:

  شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان در راستاي اهداف،برنامه ها و وظايف خود از نیمه دوم سال 1392 نسبت به جذب و پذيرش شركتها و واحدهاي فناور و دانش محور اقدام می نماید. وسعت اوليه این شهرک 60 هكتار است که با توجه به زمین اختصاص یافته ، پس از تکمیل و در افق توسعه خود مساحتی بالغ بر 600 هکتار خواهد داشت.

شركتها براي عضويت در شهرک مي‌بايست موارد زير را مدنظنر قرارداده و بر اساس آنها نسبت به طي مراحل بعد اقدام نمايند.

 اعضاي واجد شرايط :

–  مؤسسات، شركتها و مراكز خصوصي، عمومي يا دولتي تحقيق و توسعه

–  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش حرفه‌اي

–  واحدهاي اجرايي يا مديريتي شركت‌هاي بزرگ داراي فعاليت‌هاي مهم علمي و فناوري.

–  شركت‌هاي كوچك و متوسط كه بر پايه فناوري پيشرفته شكل گرفته‌اند و شركت‌هاي خدمات فني و مشاوره‌اي.

–  نهادهايي كه هدف آنها رشد و گسترش علم، فناوري و نوآوري است.

–  مؤسساتي كه داراي فعاليت‌هاي تكميلي هستند، مانند سرويس‌هاي پشتيباني كه به شهرک داده مي‌شود.

تذكر مهم:

از ورود كليه فعاليت هاي آلاينده به شهرک ممانعت بعمل مي‌آيد و تمامي شركتها متعهد به عدم ایجاد هرگونه آلودگي زيست محيطي خواهند بود.

انواع حضور در شهرک :

در حال حاضر واحدهای فناور می توانند درخواست های پذیرش خود در شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان را به یکی از صورتهای زیر و از طریق سایت شهرک ارسال نمایند:

1- مرکز خدمات فناوری کسب و کار : شرکتهای خدمات مشاوره تخصصی و شركتهاي كارآفريني كه فعاليتي اقتصادي را شروع نموده اما حجم فعاليت شركت و توان مالي آن تا حدي نیست که ساختمانی مستقل داشته باشند و امكان اجاره واحدي استيجاري را دارا هستند می توانند در این مجتمع مستقر شوند.

2- اراضی صنعتی شهرک : شركت هاي فناوري كه داراي سابقه فعاليت تولید و ثبت پتنت در حوزه فناوری های برتر (مواد پیشرفته) بوده و داراي آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي و كادر تخصصي مناسب بوده و امكان توسعه فعاليت و اشتغال را تا ميزان خوبي دارا مي‌باشند.

3- اراضي تحقيق و توسعه (R&D) : اين اراضي جهت استقرار واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع بزرگ كه علاقنمند به ايجاد واحد تحقيق و توسعه خود در شهرك و استفاده از خدمات شهرك مي باشند در نظر گرفته شده است.

4- آزمایشگاهها : شامل آزمایشگاه اصلی ( مرجع ) شهرک و چند آزمایشگاه تخصصی اقماری خواهد شد. طبق پیش بینی های اولیه، آزمایشگاه مادر ( مرجع ) توسط شرکت شهرکهای صنعتی و در دو مرحله ساخته خواهد شد و در نهایت درحالت تکمیل شده آن ) فضایی در حدود 2000 مترمربع را در برخواهد گرفت).